LTV ve CAC Nedir?

Büyüme süreci içerisinde bazı metriklere çok sık ihtiyaç duyuyoruz. Bu yazıda büyüme süreçleri için en temel olduğunu düşündüğüm iki metriği basitçe açıklamak istiyorum. Life time value (hayat boyu değeri) ve customer acquisition cost (kullanıcı kazanım maliyeti)

Ürünümüz için bir yandan yeni kullanıcılar kazanırken, bir yandan da kazandığımız kullanıcıları kaybederiz. Ortalama bir kullanıcının ürün içerisinde geçirdiği süreye (ilk kullanmaya başladığı andan, kullanmayı bırakana kadar geçen süreye) hayat boyu süresi diyoruz. Hayat boyu süresi boyunca girişimimize kazandırdığı değere ise o kullanıcının hayat boyu değeri diyoruz. Örnek olarak aylık abonelik modeli ile çalışan bir SaaS ürünü için hayat boyu değeri kullanıcının yapmış olduğu ödemeler ve ürüne dahil ettiği arkadaşları olurken, bir içerik sitesi için bu içeriklerin paylaşılması ve reklama tıklanması, email listesine abone olması gibi değişik parametreler olabilir.

Hayat boyu süresinin ne kadar olduğunu hesaplamada churn rate’den faydalanıyoruz. Ürünümüz için ortalama bir kullanıcının hayat boyu değeri için 1 / Churn Rate değeri ile hesaplayabiliriz. Churn rate değeri ne kadar düşük olursa, o kullanıcının ürünümüz içerisindeki hayat boyu değerini o ölçüde artırmış oluyoruz.

Kullanıcı kazanım maliyeti (customer acquisition cost) ise, ortalama olarak bir kullanıcı kazanmanın bize olan toplam maliyetidir. Örneğin Google üzerinde 1000$’lık bir reklam yaptığımızı ve bu reklam sonucunda 5000 kullanıcı kazandığımızı düşünelim. Bu durumda, Google’dan yapmış olduğumuz bu reklam için kullanıcı kazanım maliyetimiz 1000/5000 = 0.2$’dır deriz.

Bu metrikleri nasıl kullanmalıyız?

Ürünümüz için ortalama olarak kullanıcı kazanım maliyetleri ve hayat boyu değerleri hesaplayabileceğimiz gibi bu değerleri kanallar özelinde ve eğer özel bir çalışma veya kampanya yapıyorsak, bu çalışma ve kampanya özelinde de hesaplayabiliriz. Böylece herbir kanalların bize olan maliyeti ve yarattığı değer hakkında bilgi sahibi olmuş oluruz.

Start typing and press Enter to search