LTV ve CAC Nedir?

Büyüme süreci içerisinde bazı metriklere çok sık ihtiyaç duyuyoruz. Bu yazıda büyüme süreçleri için en temel olduğunu düşündüğüm iki metriği basitçe açıklamak istiyorum. Life time value (hayat boyu değeri) ve customer acquisition cost (kullanıcı kazanım maliyeti) Ürünümüz için bir yandan yeni kullanıcılar kazanırken, bir yandan da kazandığımız kullanıcıları kaybederiz. Ortalama bir kullanıcının ürün içerisinde geçirdiği süreye (ilk kullanmaya başladığı andan,…